Konsultacja Onkogenetyczna

Kto powinien rozważyć konsultację onkogenetyczną?

 • Osoby z nowo rozpoznanym nowotworem złośliwym (w szczególności z rakiem piersi,
 • jajnika i jelita grubego).
 • Osoby będące w trakcie leczenia onkologicznego.
 • Osoby, u których w przeszłości zdiagnozowano nowotwór złośliwy.
 • Osoby, u których w rodzinie wykryto mutację patogenną.
 • Osoby, u których w rodzinie wystąpiły zachorowania na nowotworowy złośliwe.
 • Kobiety, u których planowane jest włączenie antykoncepcji hormonalnej bądź, hormonalnej terapii zastępczej.
 • Kobiety, które planują operację plastyczną piersi.

Jak przygotować się do konsultacji onkogenetycznej?
Konsultacja onkogenetyczna różni się formą od standardowych konsultacji medycznych. Ważnym elementem podczas rozmowy z Pacjentem jest szczegółowe zebranie wywiadu rodzinnego pozwalające na ustalenie rozpoznania rodowodowo-klinicznego, zapoznanie się z dokumentacją medyczną pacjenta i, w miarę możliwości, również z dokumentacją medyczną członków rodziny chorujących na nowotwory złośliwe oraz dobranie odpowiednich badań genetycznych zgodnych z ustalonym rozpoznaniem.
W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy zasady przygotowania się do konsultacji onkogenetycznej w naszym Ośrodku:

 1. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem weryfikującego tożsamość) i okularów (jeśli pacjent ich używa do czytania i pisania).
 2. Prosimy, w miarę możliwości, zebrać dokładny wywiad rodzinny. Szczególnie istotne są informacje dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe u rodzeństwa, rodziców, rodzeństwa rodziców oraz dziadków z obu stron. Istotne informacje z wywiadu rodzinnego dotyczą narządu, w jakim wystąpił nowotwór i wieku zachorowania.
 3. Pacjenci, którzy aktualnie chorują lub w przeszłości chorowali na nowotwór złośliwy powinny zabrać na konsultację swoją dokumentację medyczną, w szczególności wyniki badań histopatologicznych.
 4. Dodatkowo, jeśli istnieje taka możliwość, wskazane jest zabranie ze sobą kopii dokumentacji medycznej członków rodziny chorujących na nowotwory, jeśli wyrażą oni na to zgodę.
 5. Jeśli u Pacjenta lub w jego rodzinie wykonane były badania genetyczne, wskazane jest zabranie ze sobą tych wyników.

W przypadku, gdyby mieli Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące przygotowania do konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją ONKO-Team