Gastroskopia, przygotowanie do badania

Należy pozostawać 6 godzin przed badaniem na czczo, nie palić papierosów.

Jeśli badanie zaplanowano po godz. 15 to w dniu badania należy zażyć leki „poranne”do tej pory stosowane, popijając je niewielką objętością płynu.

W przypadku stosowania leków z grupy antykoagulantów: Acenocumarol,Sintrom, Warfaryna, preparatów klopidogrelu- Plavix,Areplex,Zylt i inne, a także leków- Xarelto, Pradaxa lub heparyn-Fraxiparyna,Clexan należy bezwzględnie zgłosić ten fakt podczas umawiania się do badania. W dniu badania pacjent powinien mieć przy sobie listę leków jakie zażywa oraz istotną dokumentację medyczną (karty informacyjne wypisów ze szpitala, zaświadczeń lekarskich etc.) do wglądu lekarza.
Pacjenci w podeszłym wieku, wyniszczeni, z ciężkimi chorobami, z istotną chorobą serca, z ciężkim rzutem choroby zapalnej jelita muszą być zbadani przez lekarza przed zakwalifikowaniem do badania.