Kadra

Bez-nazwy-1_03
Lekarze
dr n.med. Tomasz Wysocki – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
chirurgia ogólna i onkologiczna
dr n.med. Beata Adamczyk – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
dr n.med. Piotr Nowaczyk – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
lek. med. Radosław Łaźniak – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
lek. med. Anna Browicz – rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej (diagnostyka znamion skórnych i dermatochirurgia)
lek. med. Katarzyna Pater – Listwan – specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej
radiologia i diagnostyka obrazowa
dr. n.med. Małgorzata Szpakowska – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Monika Szulc – Kobylarek – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Krzysztof Koziełek – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Mariusz Uściniak – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek.med.- Jacek Kocur – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek.med. Adam Lewandowski – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Jan Kaczmarek – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
genetyka onkologiczna
lek. med. Natalia Badziąg – Leśniak – specjalista genetyki klinicznej
 

Instrumentariuszki
Elżbieta Zyta Nowak

Technicy elektroradiologii
Alicja Świtała
Klaudia Tadyszak
Wioletta Mirecka
Jagienka Węcławek
Natalia Misiuna-Rębisz
Michalina Werbińska

Pielęgniarki
Iwona Lewandowska
Anna Kos
Sandra Winiecka

Rejestratorki
Katarzyna Pawłowska
Elżbieta Graba
Marta Wolna
Małgorzata Rosół