Kadra

Bez-nazwy-1_03
Lekarze
dr n.med. Tomasz Wysocki – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
lek. med Piotr Ziembicki – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
dr n.med. Beata Adamczyk – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
dr n.med. Piotr Nowaczyk – specjalista chirurgi ogólnej
lek. med. Radosław Łaźniak – specjalista chirurgii ogólnej
dr. n.med. Małgorzata Szpakowska – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek. med. Monika Szulc – Kobylarek – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek. med. Krzysztof Koziełek- specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Mariusz Uściniak – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek.med.- Jacek Kocur – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek.med. Adam Lewandowski – radiologia i diagnostyka obrazowa
dr n. med. Tomasz Wysocki – specjalista gastroenterolog
lek. med. Piotr Ziembicki – specjalista gastroenterolog
 – badania w godzinach popołudniowych we wtorki i przedpołudniowych w piątki

Instrumentariuszki
Elżbieta Zyta Nowak
Teresa Grala

Technicy elektroradiologii
Klaudia Tadyszak
Wioletta Mirecka

Rejestratorki
Katarzyna Pawłowska
Joanna Małyszka