Kadra

Bez-nazwy-1_03
Lekarze
dr n.med. Tomasz Wysocki – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
dr n.med. Beata Adamczyk – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
dr n.med. Piotr Nowaczyk – specjalista chirurgi ogólnej i onkologicznej
lek. med. Radosław Łaźniak – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. med. Anna Browicz – chirurgia onkologiczna (diagnostyka znamion skórnych i dermatochirurgia)
dr. n.med. Małgorzata Szpakowska – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek. med. Monika Szulc – Kobylarek – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek. med. Krzysztof Koziełek- specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Mariusz Uściniak – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek.med.- Jacek Kocur – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek.med. Adam Lewandowski – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek. med. Jan Kaczmarek – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek. med. Piotr Radomyski – radiologia i diagnostyka obrazowa
lek. med. genetyki onkologicznej Natalia Badziąg – Leśniak

Instrumentariuszki
Elżbieta Zyta Nowak

Technicy elektroradiologii
Alicja Świtała
Klaudia Tadyszak
Wioletta Mirecka
Jagienka Węcławek
Natalia Misiuna-Rębisz
Michalina Werbińska

Pielęgniarki
Iwona Lewandowska
Anna Kos
Sandra Winiecka

Rejestratorki
Katarzyna Pawłowska
Elżbieta Graba
Marta Wolna
Małgorzata Rosół